นั่งรถไฟชิวๆ เหนือเขื่อนป่าสัก

ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวชิวๆอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นมีการเปิดบริการการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทย ซึ่งทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการเปิดบริการรถไฟสายเก่าเพื่อให้เป็นเที่ยวพิเศส เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยซึ่งนอกจากบริเวณเขื่อนนั้นจะมีผืนน้ำกว้างใหญ่สวยงามแล้ว บริเวณเขื่อนนั้นยังมีทางรถไฟสายเก่าซึ่งปิดบริการในช่วงที่เขื่อนสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ ซึ่งเส้นทางนี้เป็นทางรถไฟจะผาดผ่านผืนน้ำกว้างใหญ่ของเขื่อน จุดไฮไลท์ของที่นี้คือ การเปิดบริการรถไฟเพื่อพาผู้คนชมบริเวณเส้นทางรถไฟดังกล่าว เพื่อให้ผู้คนได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สำหรับเส้นทางรถไฟลอยน้ำนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการเปิดบริการช่วงประมาณเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ เส้นทางดังกล่าวถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวพิเศษ ทั้งนี้ทางจังหวัดลพบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทาง…

Continue Reading →