พระปรางค์สามยอด แหล่งท่องเที่ยวของประวัติศาสตร์

จังหวัดลพบุรีขึ้นชื่อในเรื่องของจังหวัดของลิง ซึ่งมีลิงจำนวนมากจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด นอกจากนี้จังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งโบราณสถานประวัติศาสตร์ อย่างเช่น พระปรางค์สามยอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานที่สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยขอมโบราณราวปี พ.ศ. 1720 – พ.ศ.1773 คาดว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งปราสาทเป็นลักษณะรูปแบบโครงสร้างแบบศิลาแลงประดับปูนปั้น เป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นมากในสมัยเมืองละโว้ของลพบุรี เพื่อเป็นพุทธสถานของลัทธิวัชรยาน ซึ่งพระปรางค์สามยอดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี…

Continue Reading →