พระปรางค์สามยอด แหล่งท่องเที่ยวของประวัติศาสตร์

จังหวัดลพบุรีขึ้นชื่อในเรื่องของจังหวัดของลิง ซึ่งมีลิงจำนวนมากจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด นอกจากนี้จังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งโบราณสถานประวัติศาสตร์ อย่างเช่น พระปรางค์สามยอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานที่สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยขอมโบราณราวปี พ.ศ. 1720 – พ.ศ.1773 คาดว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งปราสาทเป็นลักษณะรูปแบบโครงสร้างแบบศิลาแลงประดับปูนปั้น เป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นมากในสมัยเมืองละโว้ของลพบุรี เพื่อเป็นพุทธสถานของลัทธิวัชรยาน ซึ่งพระปรางค์สามยอดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พระปรางค์สามยอด มีสถาปัตยกรรมรูปแบบปราสาทขอม 3 องค์ที่เชื่อมต่อกัน โดยมีลักษณะการวางแบบของปราสาทเป็นแนวเรียงจากทิศเหนือ-ทิศใต้  ปราสาทประธานมีความสูงที่สุดและทั้ง 3 องค์หันออกสู่ทิศตะวันออก ลักษณะของปราสาทนั้นมีสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งในสมัยนั้น มีการนำศิลาแลงมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างปราสาท ซึ่งในสมัยอาณาจักรขอมมักนิยมใช้วัสดุนี้มาสร้างปราสาท อย่างเช่น ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, ปราสาทวัดกำแพงแลง จังหวัดเพรชบุรี เป็นต้น

พระปรางค์สามยอด เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีอายุมายาวนานกว่า 2 พันปีแล้วมีการระบุว่าในพระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพประธานในพระปรางค์สามยอด ปัจจุบันไม่มีการค้นพบชิ้นส่วนนี้แล้ว ซึ่งจะเห็นจากรูปปั้นจากแม่พิมพ์จำลองเท่านั้น ปัจจุบันพระปรางค์สามยอดกลายเป็นโบราณสถานประจำจังหวัดลพบุรีเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างดี